Islam Times 29 Dec 2020 102020000000Tue, 29 Dec 2020 10:12:42 -0500 10:12 https://www.islamtimes.org/az/article/906818/ölməz-şəhid-qasim-süleymani -------------------------------------------------- Title : Ölməz şəhid Qasim Süleymani Milyonlarla insanın qəlbini fəth etmiş ölməz şəhid Qasim Süleymani. -------------------------------------------------- Islamtimes - "Allah yolunda öldürülənlərə (şəhid olanlara) “ölü” deməyin. Əksinə, onlar (Allah dərgahında) diridirlər, lakin siz bunu dərk etmirsiniz. (BƏQƏRƏ 154) Text : 2020 ci il yanvar ayında btn dnyanın aparıcı KİV-i general Qasim Sleymaninini ABŞ-ın dvlət səviyyəsində apardığı terror nəticəsində qətlə yetirilməsi barədə xəbərləri manşetlərə daşıdı. Milyonlarla msəlman bu xəbəri ağır hzn və kədərlə qarşıladı. Hətta qeyri- msəlmanlar belə hadisəyə biganə qalmadı, z kədərini ifadə etdi. Dunyanın məşhur ulduzları, siyasi -ictimai xadimləri bu byk şəxsiyyətə hrmət və ehtiramlarını təşkil etdikləri anım mərasimlərində izhar etdilər. Milyonlarla insanın qəlbini fəth etmiş şəxsiyyət kim idi? Missiyası umumbəşəri insanlığa xidmətə ynəlmiş bu insan haqda geniş danışıldıqda narahat olan qvvələr də az deyil. Maraqlıdır, onun lmnə sevinənlərin, mənfi fikirlər səsləndirənlərin qəlbində İmam Hseyn(ə) Şəhadət məktəbinin həqiqi nmunəsinin xofu gizlənməyibmi? Axı sirr deyil ki, mrn ibadətə, pakliğa, zlmə qarşı mbarizəyə həsr edən imanlı insanın həyat fəaliyyəti uzaq kemişi deyil, gnmz əhatə edir və bu həqiqətlər hamının gz nndə cərəyan edib. Şəhidlik odur ki, insan znn ən uca və ən sevimli dnya sərvətini bəşəriyyət n faydalı olduğunu dşndy amal uğrunda qurban versin. Bu, ən mhtəşəm insani dəyərlərin fvqndə gələn missiyadir. Bu, Allahın btn peyğəmbərlərininin arzusu və ilahi amalıdır. Şəhidlik zirvəsinə ucalmaq btn bəşəri idealların nndə gəlir və he bir maddi lyə sığmır. Bu təfəkkr qəbul etmək həqiqət yolunun mbarizlərinə dşmən cəbhəsinin hesablamalarını pua ıxarmaq qdrəti bağışlayan heyrətamiz amildir. Təcrbə gstərib ki, bu amil dşməni ıxılmaz vəziyyətə və aciz duruma salır. Bəs btn həyatını təkfirilərlə mbarizədə dinindən və əqidəsindən asılı olmayaraq məzlum insanların harayına yetmiş bu insan kim idi? z bu suala vaxtında gzəl cavab verib:"Ey mənfur dşmən, mən iranliyam. Bizi baş kəsməklərinlə qorxudursan? Biz dyş n nvbə gzləmirik. Madam ki, Qasim Suleymani mvcuddu." Son 3 ildə bu şəxsiyyət cəmiyyətin ən tanınmış simalarlndan biri idi. Mbahisəli hərbi quruluşdan olan bir komandir və Orta Şərqdə bir necə hərbi təyinatlı şəxs kimi onun haqda coxlu hekayələr yayılmışdı. Dyşclər onu bir əfsanə hesab edirdilər. Dşmənləri isə onun simasında əcəllərini grrd. Lakin hər iki tərəf istisnasız olaraq onu bir lider kimi qəbul edirdi. Bəs həyatda Qasim Sleymani kim idi? Nədən son illər adı btn dnyada tanınmağa başladı? Niyə daim İraqda, livanda, Suriyada gedən bir ox hərbi və təhlkəsizlik əməliyyatları onunla əlaqələndirilirdi? ABŞ və Qərb qəzetlərində yayımlanan xəbərlərdə , Qds qvvələri komandiri Qasim Sleymaninin İraqın Mosul şəhərinin squtundan sonra İraqa səfər etdiyi deyilirdi. Bu səfər İraq tərəfdarları qrupları n vilayətlərdə və coğrafi blgələrdə bir neə əməliyyat rolunun paylanması ilə izlənildi. İŞİD silahlılarının və daha mtəşəkkil, zorakı və təcrbəli Nəqşbəndi Ordusu zvlərinin geniş yayıldığı yerlərdə bas verənlər ilk ncə İraqın baş naziri Nuri əl-Malikinin regional oxunun hədəfdən cox uzaq duşdynn gostəricisi idi. lkə Mosulun squtu ilə cox byk zərbə aldı. İranlı general silahı tərk edilmiş iraqlı mttəfiqləri ilə təcili tədbirlər grərək vəziyyətə mdaxilə etdi. Bu isə məşhur Saraya əl-Difanın (mdafiə qvvələrinin) meydana gəlməsinə səbəb oldu və minlərlə konll dyşlərə hərəkata qoşulma frsətini verdi. Bu, İŞİD-in irəliləməsinin qarşısını almaq məqsədilə ən mkəmməl təşkilatlanmış hərbi qvvələrə evrildi. Həmin dvrdə Sleymaninin iştirakı ilə bir ox əməliyyatlara komandirlik etmək və bir neə iraq blgəsinin azad edilməsi ilə bağlı xəbərlər səngimək bilmirdi. ABŞ gcl iranlı generalın hərbi taktikalarını yaxından izləyirdi. Qasim Sleymani Qds qvvələri komandiri kimi getdikcə yenilməz şəxsiyyətə evrilirdi. O, İslami İnqilab Mhafizəiləri Ordusunun əsas formalaşdıranlardan biri kimi ilk nvbədə, xarici əməliyyatlar n cavabdehliyi z zərinə gtrd. Niyə məhz iraq, Livan, Əfqanıstan, Fələstin və Suriya bu məsuliyyətin əsasını təşkil edirdi? 2008-ci ildə İraqda ABŞ Hərbi Qvvələrinin komandiri vəzifəsində alişmiş General Devid bu haqda cıxışında btn məsələlərə aydınlıq gətirdi. Sleymani Kerman əyalətinin Rabor kəndində dnyaya gz amışdı. Dini Qum şəhəri onun siyasi və ictimai biliklərinin və şurunun formalaşmasına byk təsir gstərib. Gz adığı dağ kəndi qəbilə qanunları və quruluşunu zndə cəmləşdirirdi. Onun yeniyetməlik və gənclik illəri İran Islam İnqilabı hərəkatı və Iran-Iraq mharibəsinin partizan dəstələri arasında kedi. Onun bu fəaliyyəti sonda 1997-ci ildə Quds Qvvələri rəhbərliyinə gətirib ıxardı. Bu elə bir dvr idi ki, Əfqanıstanda Taliban hərəkatı geniş fəaliyyətdə idi. Əfqanıstanla həmsərhəd olan Kerman vilayəti davamlı olaraq narkotiklərin qanunsuz dvriyyəsi və qaaqmaliliqla bağlı xsusi diqqət mərkəzində idi. İraqla mharibə zamanı dyşlərdə hərbi təcrbəsini Sarallah diviziyasında rəhbərlik etdiyi zamanlarda mkəmməlləşdirir. Mharibə mddətində bir neə byk əməliyyatlar onun adi ilə əlaqələndirilir. Sleymani deyirdİ: Mharibə bitəndə cəsur mcahidlər zgn halda biz itirdik,Şəhidlər qazandı...... deyə əllərini aşağı saldılar." Kerman əyalətinin təhlkəsizliyini qoruyan ən yaxın dostları bildirirdi ki, Sleymani il ərzində blgədəki dvlət hakimiyyətini tətbiq etməyə mvəffəq oldu. Bu isə ox mhm məsələ idi. Cnki həmin blgə o vaxtadək "İranın cəhənnəmi " adlanırdı. Əfqanıstandakı dyş təcrbəsi Sleymaninin hərbi mtəxəssis kimi formalaşmasında dnş nqtəsi oldu. Cnki Əfqanıstandakı mrəkkəb vəziyyətlə tanış olanlar ətinliklərin miqyasını dərk edirlər. O dvrdə iki yz iranlı dyş lkənin sərhədlərini qoruyurdu. Lakin onlar bircə gllə belə atmalı deyildilər. Daha sonra Suleymani cox mkəmməl hərbi əməliyyatları ilə hər kəsi təəccbləndirdi. O, Əfqanıstanın Qurtuluşu n birləşmiş İslam cəbhəsi" nı dəstəkləməklə, hərbi əməliyyatlara əmr verir. Bu cəbhə həminin, Əfqan Şimal İttifaqı adı ilə də məşhur idi. Cəbhədə Burhanuddin Rəbbani və Abdul Raşid Dostum kimi liderlər və bir ox əfqan fraksiyaları da fəaliyyət gstərirdi. Suriya bhranının başlanğıcında Sleymaninin iranlı gənclərə byk stimul verən ıxışları , qeyri-rəsmi İran xəbərləri iərisində geniş yayılırdı. Qeyd edək ki, İraq hadisələri Sleymaninin kemiş hərbi təcrbələrinə grə yaxşi tanınan dyş blgəsini təşkil edir. Bu isə amerikalılara grə 30 il iranlıların byk hərbi rol oynadığı dyş blgəsidir. Həqiqətən, Sleymaninin bu ərazilərdə rolu mhtəşəm idi. O Əmirli və Jurt əl-Saxarın strateji blgələrini azad etmək uğrunda gedən dyşlərdə və Iraqda hakimiyyətin yenidən mhkəmlənməsində cox mhm rol oynadı. tən ilin iyun ayının ilk həftəsindən Iran Inqilab Keşikiləri Ordusunun blgədə olması barədə xəbərlər yayıldı. Mosulun işğalından sonra isə bu xəbərlər məqbul grnrd. ABŞ-ın onlarla mettəfiqi ilə birgə yaratdığı anti İŞİD əməliyyatları bu qorxunc qvvələri zəbt edə bilmədiyi halda bir İran generalının z silahdaşları ilə başkəsən terroru qvvələri darmadağın etməsi və onları İraq və Suriyadan qovub ıxarmısı əfsanə deyil. reallıq idi. Şəhid Sleymani elə bir fenomen şəxsiyyət idi ki, onun mbarizəsi btn İslam mmətinə ynəlmiş əllərin kəsilib atilması demək idi.