Islam Times 21 Jun 2018 172018000000Thu, 21 Jun 2018 17:49:12 -0400 17:49 https://www.islamtimes.org/az/video/732749/yəmən-müqaviməti -------------------------------------------------- Title : Yəmən müqaviməti -------------------------------------------------- Text :