Islam Times 26 Jun 2012 182012000000Tue, 26 Jun 2012 18:21:38 -0400 18:21 https://www.islamtimes.org/az/fori_news/174505/tarixin-yoxsa-diktaturanın-sonu -------------------------------------------------- Title : Tarixin, yoxsa diktaturanın sonu -------------------------------------------------- IslamTimes - Artıq imperializmlə mübarizə bəşər mədəniyyətinə çevrilib. Dünyada mövcud olan 196 ölkədən 62%-i yəni ən azı 120 ölkə Qərb və ABŞ-a etiraz edir. Text : Şbhəsiz ki, məşhur Amerika ideoloqu Samuel Hantinqton kapitalizmi beynəlxalq hadisələrin, başqa szlə, bəşər tarixinin sonu elan edəndə təsəvvrnə də gəlmirdi ki, dnyada onun nəzəriyyələrini pua ıxaracaq hadisələr yol stndədir. ox əkmədi ki, kapitalizmi dnya mədəniyyəti kimi xalqlara qəbul etdirmək istəyən bir ovuc dvlət bhran yaşadı. Hazırda Hantinqtonun dnyası, ABŞ, Britaniya, Almaniya, Fransa kimi lkələr diktator siyasətlərin tənha icraısı olmaqdan yorulub. İstiqlaliyyət uğrunda ayağa qalxmış lkələr vahid İslam hkuməti yaratmaq fikrində olmasalar da İran İslam Respublikasının haqq nidası sayəsində təkqtbl dnyaya etiraz bildiriblər. Artıq imperializmlə mbarizə bəşər mədəniyyətinə evrilib. Dnyada mvcud olan 196 lkədən 62%-i yəni ən azı 120 lkə Qərb və ABŞ-a etiraz edir. İran İslam İnqilabından 30 ildən artıq vaxt tb. Artıq bu inqilab mumbəşəri xarakter alır, diktatorlar nvbə ilə z taxtından enir. İndi bəzi lkələr o qədər siyasi yetkinlik qazanıblar ki, Amerikanın ziddinə qətnamələr qəbul olunur. Millətlər crətə gəlib, işğalı İsrail rejiminə etiraz bildirir. Artıq bu istiqamətdə ardıcıl qətnamələr qəbul olunur. İranın nvə proqramının mdafiəsinə qalxan lkələr cəsarətli mvqe tutub. Sual olunur ki, Amerikanın başılığı altında 5+1 qrupu nə n btn dnyaya qarşı dayanaraq İranın nvə proqramına qarşı ıxır? Nə n İranın nvə proqramı təhlkə sayılır? Hansı ki, nvə silahını ilk dəfə işlədən ABŞ-ın ixtiyarında klli miqdarda kimyəvi, bioloji silahlar var. İşğalı İsrail rejimi də nvə başlıqlarına malikdir. Nə n nvə silahına malik 9 lkəyə qarşı MAQATE fəaliyyətsizdir? Nə n bu lkələrin təsisatlarında təftiş aparılmır? Necə olur ki, ərəb diktatorları z işində ikən təkcə Suriyadan demokratiya tələb edilir? İnsan haqqları omağı İslam Cmhuriyyətinə qarşı istifadə olunur. Amma Bəhreyn, Ərəbistan kimi lkələrdə diktaturanın əzdiyi xalqın səsinə səs verən yoxdur. Nə n demokratiya şarları altında əl-ələ verən istibdad rejimləri Suriyada hakimiyyəti devirmək istəyir? Hansı ki, zləri demokratiyanın qoxusundan belə xəbərsizdir. Btn bu sualların bir cavabı var. Yeganə cavab dnya imperializminin mənafelərinə qarşı olan əsil İslam dinidir. Oyanmış vicdanlar, ayağa qalxmış millətlər zlmə qarşı dayanıb. Maraqlı nqtə budur ki, ABŞ və mttəfiqlərinə qarşı etirazlar gcləndikcə BMT-nin əli ilə etirazları yumşaltmağa, zlərini humanist gstərməyə alışırlar. Qərbin bundan sonrakı anti-İran fəaliyyətləri nəinki təsirli olmayacaq, hətta tədricən digər sahələrdə də mvqelər yumşaldılacaq. Beləcə xalqların mqaviməti sayəsində yaxın gələcəkdə he bir xalq ABŞ və mttəfiqlərinin əlində alət olmayacaq. nki Qərbin bəşər əleyhinə siyasətləri diktatura və kapitalizm tabutunun son mıxlarını almaqdadır.