{ADVERTISE_DOC_LOCATION_5_BLOCK}

Send to a Friend

(( Talibanla sülh müzakirələri Amerikanın “zəiflik” nişanəsidir ))