{ADVERTISE_DOC_LOCATION_5_BLOCK}

Send to a Friend

(( "Baydenin məqsədi Bin Salmanı cəzalandırmaq yox, alçaltmaqdır" ))