آمار نظرات
نظر شما درباره سایت جدید چیست؟
خیلی خوب
% ۳۸.۹
خوب
% ۳۰.۶
متوسط
% ۵.۶
ضعیف
% ۲۵
جمع کل: ۳۶ رأی

پیشنهاد ما