ارتباط با ما
خواننده گرامی،
تشريف فرمائی شما را به اسلام تایمز خوش آمد می گوئيم.
چنانچه علاقمنديد برای دست اندرکاران اين سايت خبری، پيام يا پيشنهادی ارسال نمائيد لطفا با ما تماس بگيريد.
برای برقراری تماس می توانید از روش های زیر استفاده نمایید :

1- از طریق پست سفارشی به آدرس دفتر مرکزی در لبنان:
لبنان – بیروت – ضاحیه جنوبی بیروت – بلوار سید هادی حسن نصرالله – مجتمع (اداری.تجاری) " الزین " – طبقه پنجم .
 
2- از طریق تماس تلفنی یا ارسال فاکس به شماره تلفن های دفتر مرکزی در لبنان:

Tell: 009611541275
Fax:009611545897
Mobile : 0096171232079
از تماس شما سپاسگزاريم.
پیشنهاد ما