تبلیغات با درج آگهی در سایت
تنوع عناوین موجود در سايت و علايق متنوع کاربران در حوزه های تخصصی و عمومی اين سايت را به محل مناسبی برای تبليغ و معرفی خدمات و محصولات مختلف فرهنگی و تجاری  تبديل نموده است.

امروزه تبليغ نکردن در اينترنت به معنای کنارگذاشتن بخش بزرگی از مشتريانی است که به دلايل مختلف وقت زيادی را در محيط اينترنت صرف می کنند و کمتر از ساير رسانه های سنتی استفاده می کنند.

ضمن اينکه شما با راهنمايی بينندگان آگهی خود به سايت اختصاصی تان می توانيد با ارايه اطلاعات مورد نياز، فرصت بيشتری برای جلب توجه افراد به کسب و کار خود داشته باشيد.

همچنين هزينه پايين تبليغات در اينترنت در مقايسه با ساير رسانه ها مانند تلويزيون، راديو و روزنامه های پرتيراژ را نيز در نظر بگيريد.

در صورتيکه مايل به درج تبليغات در سايت اسلام تایمز هستيد از طریق ایمیل یا تماس تلفنی با مدیر تبلیغات دفتر لبنان تماس حاصل نمایید .
شرکت " یارا " صاحب امتیاز سایت اسلام تایمز و نماینده رسمی ما در پذیرش آگهی می باشد .

E-Mail : webislamtimes@gmail.com
Tell : 0096171232079
همراهی شما را در حفظ و گسترش اين پايگاه اطلاع رسانی ارج می نهيم.
 
لبنان              
مدیر سایت اسلام تایمز
پیشنهاد ما