Livan
 
Arxiv
Nəsrullah: ABŞ-ın İrana qarşı addımları bəşəriyyətə qarşıdır!
İşağlçı İsrail Həmasa qarşı terror hazırlayır!
Cebran Basil: Şeytanla (İsraillə) həmkarlıq ağılasığmazdır!
Seyid Həsən Nəsrullah: Amerika terrorun özüdür!
Pompeo Həririni İran əleyhinə qızışdırır