Reklam
Saytdakı mövzuların əhatəli, geniş olması, oxucuların ümumi və xüsusi sahələrdəki fərqli zövqləri bu saytı sizin müxtəlif xidmətlərinizin ticari və digər məhsullarınızın reklamı üçün münasib məkana çevirib. Bu gün internet fəzasında reklam imkanlarından faydalanmamaq, müxtəlif səbəblərdən internet fəzasından saatlarla istifadə edən müştərilərdən vaz keçmək anlamına gəlir. Həmçinin, siz izləyiciləri saytımızda yayımlayacağınız reklamınızla öz şəxsi saytınıza da dəvət edə və daha geniş məlumatlandırma yolu istifadəçilərin diqqətini öz sahənizə yönəldə bilərsiniz. Unutmamalıyıq ki, internet vasitəsi ilə reklam televiziya, radio və tanınmış qəzetlərdə reklam verməkdən daha sərfəlidir. “IslamTimes” saytında reklam vermək üçün e-mail və ya telefon vasitəsi ilə saytın Livandakı reklam bölməsinin müdiri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
 
G-Mail: webislamtimes@gmail.com
Tell: 0096170983164