0
Sunday 19 November 2023 - 15:55

Tükürün Samiri Siyonistlere - Türkçe

Story Code : 1096787
Tükürün Samiri Siyonistlere - Türkçe
Tükürün, Samiri Siyonistlerin siyasetlerine destek çıkanlara!
Tükürün, Samiri Siyonistlerin tarih boyunca cinayetlerini görmeyenlere!
Tükürün, Samiri Siyonistlerin mallarını tüketenlere ve mallarına ambargo koymayanlara!
Tükürün, Samiri Siyonistlere toprak verenlere ve ilk tanıyanlara!
Tükürün, Samiri Siyonistler karşısında kale gibi duranları görmeyenlere!
Tükürün, mazlum Filistinlilere karşı kapılarını kapatan Firavunlara!
Tükürün, Samiri Siyonistlerin paçavrasını ülkesinde dalgalandıran, karşılıklı elçilikler atayanlara!
Tükürün, Samiri Siyonistlere destek çıkan ve ilahi ayetleri ayıklamak isteyen gericilere tepki vermeyenlere!
Tükürün, İslam adını kullanarak Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren Vehhabi uzantısı zalim ve gaddar Haricileri Samiri Siyonistlerin hastanelerinde tedavi gören güruhu görmeyenlere!
Tükürün, mukaddes toprakları işgal eden haramileri görmemezlikten gelip Samiri Siyonistler ile gerdeğe giren izzetsizlere ses çıkarmayanlara!
Tükürün, bir asırdır mazlum ve mustazaf Filistin halkına, tarihte eşine rastlanmayan zulmü reva görüp Samiri Siyonistlere göz yuman siyasetçilere!
Tükürün, hanilerin safında yer alan ve Samiri Siyonistlerle tokalaşanlara!
Tükürün Mescid-i Haram’ın köpekleri ki, emperyalist İngiliz’in destekleriyle Osmanlı’yı arkadan hançerleyen ve Samiri Siyonistler için uluyan ve göz kırpanlara!
Tükürün, iki fidanın şehadet şerbetini içenlerin ve 2700 den fazla gazinin acı ve kederini kalbinde hissetmeyen ve zorba istikbarın samiri Siyonistlerin gülücükleriyle açılan Ortadoğu’nun CIA kapısını kırmak için kıyam etmeyenlere!
Tükürün, sekiz aylık leylayı ve Gazze sınırında tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Fadi Ebu Salah’ı şehit eden samiri Siyonistlerin zulümlerini görmeyen kör ve sağır Batılı emperyalistlerin ezberlerini tekrar ederek “ Tarafları itidale çağırıyoruz”, “orantısız güç kullanılmamalı” diyenlere!
Tükürün, İran’da Rehber Ali Hamenyn’in, Irak’ta Ayetullah Sistani’nin, Yemen’de Molla Abdulmelik el-Husi’nin ve Lübnan’da Hizbullah’ın yiğit rehberi Hasan Nasrallah’a karşı kör ve sağır olanlara!
Tükürün, ahmaklaştırılmış halklarını içi boş sloganlarla uyutanlara!
Lanet olsun, yaşayan ölülere!
Selam olsun!  Samiri Siyonistlere ve destekçilerine karşı Filistinliler ile beraber dik duran İran, Irak, Yemen, Hizbullah ve diğer özgür halklara!
Selâm olsun! Samiri Siyonistlerle tüm diplomatik ilişkilerini kesen Bolivya yetkililerine ve Siyonistlere dünya haritasında yer vermeyen basiretli Çinlilere!
Selam olsun! Samiri Siyonistlere karşı mazlum Filistinlerin gür sesi olan Rehber Ali Hameneyn’e!
Selam olsun! Samiri Siyonistlere karşı silahıyla, kalemiyle, yumruğuyla, siyasetiyle saflarını belirleyenlere!
Selam olsun! Samiri Siyonistlerin korkulu rüyası Kudüs Ordusu ve O’nun şanlı komutanı Süleyman’a! Ve Filistin’in el-Kassamm Tugaylarını ve İslâmî Cihad’ın oluşumuna destek verenlere ve örgütlemeyi tamamlayanlara!
Selam olsun! 7 Ekim 2023 tarihinden beri şanlı tarih yazan HAMAS’a ve her türü zulme maruz kalan, sabır gösteren ve ayaklarını sabit tutan Filistin halkına! Şehitlerine, gazilerine ve onlar için sadece Filistin’in bayraklarını taşıyan Batı’nın hür insanlarına!
Selâm olsun! Samiri Siyonistlerin zulmüne karşı kalkan olan hahamlara, papazlara ve izzetli Yahudi Basın Birliği medya mensuplarına!
Selam olsun! Elon Musk’a ve Yahudi yazarların feryadına!
Nerede Ehl-i Sünnetin âlimleri, siyasetçileri ve aydınları! Nerede Mustafa İslamoğlu, Atasoy Müftüoğlu, Alparslan Kuytul, Menzil, 81 ilin ilahiyat fakültelerinin dekanları, üniversitelerin rektörleri, nerede onca İmam Hatip okulların yönetici ve öğrencileri, nerede Kahire’de meşhur El-Ezher, Tunus’ta Zeytuniye, Pakistan’da Diyabend Medresesi, nerede Zeynebiye’de taht kurmuş Selahaddin Özgündüz ve diğerleri!
Size, size sesleniyorum!  Bin dört yüz seneden beri kullandığınız vesilelerle, okuduğunuz içi boş “kal-u kil” kitaplarla, hakka batıl karıştırılmış bir İslâm ile bir yere gidemezsiniz. Neyi nerde kaybettiğinizi iyice düşününüz? Elinizdeki Muaviye, Harici ve Vehhabi Kur’an anlayışıyla, meallerle, kirletilmiş uydurma hadislerle, siyasetçilerin sofrasında nemalanan imamlarla bir mesafe alamazsınız. “İlmin şehrine ve onun kapısına” gitmeden! “Nuh’un gemisi olan Ehl-i Beyt’in gemisine binmeden,” bir yere varamazsınız!
Rahmetli Ayetullah Humeyni, yaklaşık 40 sene önce şöyle buyuruyordu:   “Her Müslüman bir kova su dökse İsrail’i sel götürür.”
Bende diyorum ki: Her Müslüman Samiri Siyonistlerin yüzüne tükürse, bir daha yeryüzünü ifsada cesaret etmezler. O zaman da insanlık felah bulur, adalet olur!
Ve selâm olsun, Direniş Eksenine! Sakın ha, rehavete kapılmayın; HAMAS’a desteğinizi artırmayı sakın unutmayın!
        Âlemlerin Rabbinin beyanıyla sözlerimi bitiriyorum:
        Eğer (Allah yolunda) sefere/savaşa (elbirliğiyle) çıkmazsanız, O sizi elim/acı bir azabla azablandıracak ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Siz O’na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah, Kaadir’dir/her şeye güç yetirendir.(Tevbe 9: 39)
        Onlar size ezadan başka kesinlikle bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşırlarsa size (arkalarını) dönüp kaçarlar. Sonra yardım da olunmazlar.(Âli İmrân 3: 111)
                Ahmed MUHTÂR
          6 Kasım 2023-ANKARA
 
Source : islamtimes
Comment