0
Thursday 26 February 2015 - 17:20
Peyambər Əzəm (s) 9 manevrinin ikinci günü

Sepah qüvvələri ABŞa meydan oxuyur (İran)

Story Code : 443440
Source : Farsnews
Comment