0
Saturday 8 June 2024 - 15:43

Çoxalıb “Qardaşımız” - Şeir

Story Code : 1140456
Çoxalıb “Qardaşımız” - Şeir
Söylüyorlar ki, Pakistan gəliyor,
Bizə atom vəriyor...
Yüz min əsgər düzülüb Biləsvara,
Piyada həm süvara,
Bığı burma, əlində tüfəng ilən,
Qubadlını cəng ilən,
Alıyor bizlər için-Murov dağı,
Zəngilan, Qara-bağı...
Giriyor Ağdərədən Pirvəliyə,
Üzü ta Ənzəliyə...
Tutuyor Təbrizi, həm Urmiyanı,
Saymıyor Rusiyanı...
Azəri-baycanı bərpa ediyor,
İrana xod gediyor...
Ordusun Zəncana yerləşdiriyor,
Bizi birləşdiriyor...
Nervilənmiş, rusu heç dinləmiyor,
Fars-ərəb hərləmiyor
Üz tutub ta üzü Zenlandiyaya,
Yolda bir Zambiyaya,
Baş çəkib salam verib ərz ediyor;
“İş-güc nasıl gediyor?!...”
Eşq olsun Afrikanın türklərinə!
Canavar kürklərinə!...
Kim yıxar böylə koa-lisiyanı?!...
Vurarıq Rusiyanı!
Bir yanda İsrailin dronları
Deyir ki, vur onları,
Vurginan Tehranı sən farsları qır!
İçi silah dolu Tır,
Yanında dəstə-dəstə beş-on kamaz
Baxma ki, qılır namaz,
Ötürür haylara vursun Qubanı,
Sonra Milnən-Muğanı...
Öldürüb sizləri, işğal yapacaq,
Sizi it tək qapacaq...
İsrail hər nə deyir baş üstünə!
Qoymarıq daş üstünə,
Bir dənə daş qala İranda sabah.
Çəkərik dərindən ah,
Yıxarıq İsrail üçün İranı,
Qurarıq biz Turanı!
İsrail bizlərə həp dəstək olub!
Bizə qardaştək olub...
Silah ancaq bizim üçün yapıyor,
Almasaq çöpə atyor...
Gecə-gündüz bizə can yandırıyor,
Nə qəşəng kandırıyor...
Bozqurdumuz Təl-Əvivdən gəliyor,
Qurd quzuynan məliyor...
Aman Allah nə qədər sirdaşımız...
Çoxalıb qardaşımız...
Neftimiz gör nə qədər abi yapıb,
Anqıran tayın tapıb...
Qorxuram gün gələ neftimiz bitə,
Bizi atsınlar itə...
Cumdurub hayları düz üstümüzə,
Alışan tüstümüzə,
Tamaşa eyləyə bozqurdla ayı...
Gör bir fələk nə sayı(r)...
Təzədən üz götürüb daxilinə,
İranın sahilinə...
Başaçıq, ayaqyalın dad eliyək,
Böylə fəryad eliyək;
Bizi kandırdı bu bordo-bərəli...
Dağlı ilən dərəli,
Gəlmişük bizlərə imdad eliyün...
Təzədən dad eliyün...
Kapatun bəndini Arras çayının...
Bizi qoymun ayının,
Cəngində əsir olub, məhv olalım,
Saçı yandan yolalım...
Bizi kandırdı bu bozqurdçu cuhud,
Hiyləgər, tülkü yəhud...
Bizə rəhm eyləsənə molla əmi...
Yoxdur əldə bir gəmi...
Görəsən ərz eləsək səf etmişik...
Sərhədə zor yetmişik...
Mindirib teraxtorun ənkəsinə
Alarmı ölkəsinə?!...
5 Aprel 2021-Bakı
© Mirağa Dadaş
Tagged
neft qaz
Comment