0
Monday 4 October 2010 - 08:20

Fransada məmurlar ayağa qalxdı

Story Code : 39147
Fransada məmurlar ayağa qalxdı
Fransada məmurlar ayağa qalxdı
Fransada aksiyalar keçirәn tәqaüdçülәr vә mәmurlar hökumәtin tәqaüd islahatına dair planına etiraz ediblәr.
Ölkə daxili işlәr nazirliyi, aksiyalara paytaxt Parisdә 50 minә yaxın, ölkә miqyasında isә 380 min nәfәrin qatıldığını açıqlayıb. Tәqaüdçülәr isә hәmkarlar ittifaqları iştirakçıların sayının açıqlanan rәqәmdәn daha çox olduğunu bildiriblәr.
Xatırladaq ki, hökumәtin tәqaüd islahatı mövzusunda geri addım atmayacağını açıqlamasından sonra, ötәn hәftә hәmkarlar ittifaqları aksiyaların davam etdirilmәsi barәdә qәrar qәbul edib. Qәrara әsasәn ölkәdәki işçilәr oktyabrın 12-dә ümumi tәtilә başlayacaqlar.
Qeyd edәk ki, hökümәtin tәqaüd yaşının 60-dan 62-yә qaldırmasını nәzәrdә tutan islahat layihәsi Mәclisdә artıq qәbul edilib. Oktyabrın 5-dә isә layihә ali mәclisdә sәsә qoyulacaq. /trt/
Comment