0
Monday 29 November 2010 - 08:44

Korea yarımadasında gәrginlik davam edir

Story Code : 45423
Korea yarımadasında gәrginlik davam edir
Korea yarımadasında gәrginlik davam edir
«IslamTimes»ın «TRT»yə istinadən verdiyi xəbərə əsasən Şimali Koreya ABŞ ilә Cәnubi Koreyanın ortaq hәyata keçirәcәklәri hәrbi tәlimin müharibәyə sәbәb ola bilәcәyini qeyd edәrkәn, Çin dә hәrbi tәlim әsnasında sahil sularına yaxınlaşılmasını istәmәdiklәrini bildirib.
Cәnubi Koreya xalqı hakimiyyәtin hücuma qarşı kәskin cavab vermәdiyini düşünür.
Müdafiә nazirinin istefa etdiyi Cәnubi Koreyada hücumda hәyatını itirәnlәrin dәfn mәrasimindә Dәniz Qüvvәlәri Komandiri Yoo Nakjoon qisas alacaqları barәdә söz verib.
Related Stories
Comment