0
Monday 27 December 2010 - 15:06

Hicabla bağlı fətva

Story Code : 48227
Hicabla bağlı fətva
Hicabla bağlı fətva
Bismihi Təala

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti tam İslam məmləkətidir və onun əhalisinin əksəri müsəlman, Əhli-beyt (ə) məktəbinin davamçısıdır, vacibdir ki, bu ölkədə İslam hökmləri, o cümlədən hicaba riayət edilsin. Xalq dinc yollarla dövlətin hicabla bağlı bu antiislam göstərişinə qarşı müqavimət göstərməlidir. İcazə verməməlidirlər ki, bu müsəlman ölkəsində İslam müqəddəsliklərinə qarşı addım atılsın. Əlbəttə ki, müsəlman qızlar öz təhsillərini davam etdirməlidirlər. Eyni zamanda qeyrətli Azərbaycan xalqı hicaba qarşı belə bir yanlış göstərişlə razılaşmamalıdır.
Azərbaycanın hörmətli dövlət rəsmilərinə məsləhət görülür ki, xalqla həmfikir olsunlar və biganələrin hiylələrinə aldanmasınlar. Mən müctehidlərin çiynində olan və sərhəd tanımayan vəzifəmə əsaslanaraq, vacib və zəruri olanları ərz etdim. Həmişə müvəffəq olun.

6 dey 1389 (27 dekabr 2010)
Nasir Məkarim Şirazi

Haqq Yolu Elm və Mədəniyyət İnstitutu

Comment