0
Friday 22 January 2016 - 13:50

Bizdən al və bizdən razı qal!

Story Code : 514288
Bizdən al və bizdən razı qal!
Hawzah.net şəhid qızının irfani məktubunu təqdim edir

Atacan! Əmmamənin əriş-arğacı izzət və kəramət səbəbi idi... Ey şəhidlərin iftixarı! Sənin atdığın addımlar Allah yolunda azadlıq üçün idi. Bu yolda heç bir tənədən çəkinmədin. Zalımların zülmü yalnız sənin eşiqini artırdı. Sənin tövhidin sadiq, xalis tövhid idi. Allah-Taala səni böyük alimlərin məqamında qərar verdi. Peyğəmbər və imamlar kimi sənə şəhadəti lütf etdi...
Allaha həmd-səna deyirəm. Hamının dönüşü Ona doğrudur. Bizə vacibdir ki, sənin hərəkətlərindən özümüz üçün ilahi dəyər əbası tikək və əynimizə geyinək, pak yolla hərəkət edək. Bizə vacibdir ki, sənin kimi daim Allahı yad edək. Çünki Allahla birlikdə olanda haqq sözü deməyin heç bir qorxusu olmur... Pərvərdigara, bu qurbanı bizdən qəbul et. Əgər bu iş bizdən razılığına səbəb olacaqsa, bizdən al və bizdən razı qal!

Vilayet.info
Source : Nur.az.com
Comment