{ADVERTISE_DOC_LOCATION_5_BLOCK}

Send to a Friend

(( "Daimi atəşkəs yalnız BMT qətnamələrinin şərtləri daxilində mümkündür" ))