0
Friday 13 February 2009 - 01:37

İSLAM İNQİLBI ƏDALƏTSEVƏR VƏ ZÜLMLƏ MÜBARİZƏ İNQİLABI

Story Code : 636
İSLAM İNQİLBI ƏDALƏTSEVƏR VƏ ZÜLMLƏ MÜBARİZƏ İNQİLABI
Salam əziz oxucular, bu verlişdə İslam İnqilabının iki əsas özəlliyi barədə danışmaq istəyirik. Ədalət və zülmə mübarizə. Bu iki xüsusiyyət İslam İnqilabında xüsusi rol oynamışdır.
Dünyada baş vermiş bütün inqilablarda, rəhbərlərin ideologiyasında ayrı-ayrı məqsədlər olub. Bu amallar əsasən xalq müxtəlif kütlələrdən onların ətrafına toplaşır və bu amalları hətta inqilabdan sonra rəftarlrın keyfiyyətini təyin edir. İran İslam İnqilabı da bu qaydadan müstəsna deyil.
İran İslam İnqilabının əsas şüra və amallarından ədalət və zülmə mübarizəyə işarə etmək olar. Bu amallar inqilabdan sonrada əsas tutuldu. Başqa sözlə desək bu üsul islam quruluşunun iki mühüm təməli hesab olunur. Belə ki, İranın bütün rəsmiləri, o cümlədən İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri həmişə öz çıxışlarından bu məsələlərə təkid eidblər. İmam Xomeyni (rə) də həmişə öz çıxışlarında və məktublarında dünyada ədalətin bərqərar olunması və zülmə mübarizəyə təkid ediblər.
İran konstitusiyasınnın 152-ci bəndinə əsasən, İranın xarici siyasəti hegemonçuluğa qarşı mübarizə, suverenlik və ərazibütövlüyünü qorumaq, bütün müsəlmanların hüququnu müdafiə etmək və hegemonçu dövlətlər qarşısında güzəştə getməyə əsaslanmalıdır. Bu bəndin mövcudluğu İslam İnqilabının ədalətsevərlik və zülmə qarşı mübarizə xarakterinə dəlalət edir. Bu elə əhəmiyyətli mövzudur ki, ədalət hal-hazırda da İranın 9-cü hökumətinin əsas prinsiplərindəndir. İran dövlətinin bir çox layihələr və izlədiyi məqsədlər də ədalətsevərliyə əsaslanır. İran prezidentinin ostan səfərləridə bu çərçivədə reallaşır.
İranın xarici siyasətində həmin iki mövzu əsas tutularaq dünyanın müxtəlif xalqlarına qarşı, zülm rədd olunur və ədalətin bərqərar olunması tələb edilir.
İran rəsmiləri öz görüş və çıxışlarında, bütün beynəlxalq qurum və təşkilatlarda dünyanın indiki ədalətsiz durumunu tənqid edərək, dünyada ədalətsevərliyi əsas tutmaqla yeni itizamın qurulmasına təkid edirlər.
Ortaya çıxan sual budur ki, İslam İnqilabından öncə və sonra ədalətsverəlik və zülmə mübarizənin əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
Cavabda Pəhləvi Rejimin ədalətsizliyə işarə etməliyik. O dövrdə İran xalqı illər boyu ədalətsizlik və ayrı-seçkiliyə məruz qaldı. Buna görədə İmam Xomeyni (rə)-ın İslam İnqilabının bu iki mövzuya diqqət yetirməsi barədə mövqeyi İran xalqı tərəfindən çox güniş qarşılandı.
Ədalətsevərlik və zülmə mübarizə İslam İnqilabının edologiyasının əsas təməllərini təşkil edir. Onun göstəricisidə İslam dini və onun təlimləri olub. Ədalətsevərlik və zülmə mübarizə islam dininin üsulları sırasındadır.
İranda rəhbərlik, dövlət, parlament və xalq, İslam dəyərlərinə arxalanaraq, öz davranışlarında bu üsulu reallaşdırmağa təşəbbüs göstərir.
Ədalətsevərlik və zülmə mübarizə üsulları İslam İnqilabının mahiyyətidir və İran İslam İnqilabının proqramlarında çox təyinedici rol oynayıb. Hal-hazırda da bu üsul İranın başqa ölkələrlə münasibətində xüsusi əhəmiyyətə malikdirlər. ABŞ-ın İranla düşmənçiliyi də bu məsələdən irəli gəlir. Çünki İran, Amerika dövlət quruluşunun dünya ölkələrinə qarşı zülmə əsaslanması qənaətindədir və ABŞ-ı müasir dünyada ədalətsizliyin amili sayır. Ümid edirik ki, İslam İnqilabının dünyada ədalətsevər və zülmə qarşı mövqeyini açıqlamış olaq. Sizi böyük Allaha tapşırırıq.
Comment