0
Tuesday 13 July 2010 - 23:31

İSRAİLİN SONU!!!

Story Code : 30969
İSRAİLİN SONU!!!
İsrailin dağılması və sionizmin sona yetməsi məsələsi uzun müddət sionist alimləri arasında müzakirə olunan məsələlərindən biridir və bir neçə müddətdən bir bu məsələ yeni bir formada özünü göstərir.
Livan və İsrail arasında olan son müharibənin baş verməsilə bu məsələ bir daha irəli sürüldü və bu barədə çoxlu fikr və rəylər irəli sürülmüşdür. Belə bir məsələnin səbəbini isə israil dövlətini əvvəllər bu məntəqədə olmuş müstəmləkəçi məsihi dövlətlə müqayisə etməklə ələ gətirmək olar.
Burada isə bu məsələ barədə qeyd olunmuş bəzi sionistlərin qeyd etdikləri məlumatları qeyd edirik:
Ustad əbdul Vəhhab əl-Məsiri (1938-il təvəllüdlü), Eynuş-Şəms universitetinin qızləar institunun müəllimi: bu universitet müəlliminin mühüm əsərlərindən olan 8 cildli “Mosueye yəhud vəl yəhudiyyə və sehyoniyyə” kitabına işarə etmək olar.
Yuntan Şim adlı başqa bir yəhudi yazarı isə sionist rejiminin yaranması və dağılacaqı tarixə işərə edərək İsrail və ərəblər arasında olan müharibəsi baş verərkən və sionist rejimi Livanlı günahsız xalqın qanlarını tökərkən “İsrail 1909-cu ildə təsis və 2009-cu ildə dağılacaq” ünvanı altında bir məqalə yazmışdır.

Görəsən sionist rejiminin hərbu qüvvə baxımından yüksək səviyyədə inkişaf etdiyi bir zamanda sionist yazarlarının bu rejimin dağılması barədə yazdıqları məqalə və kitablar nə məna daşıyır?
İlk öncə bunu xatırlatmaq istərdik ki, İsrailin sona çatması məsələsi sionistlərin fitrət və zatını əhatə edən bir düşüncədir və hətta “İbrani” dövləti qurarkən sionistlərdən bəziləri bu əqidədə idilər ki, bu rejim çox çəkmədən dağılacaq və sonda qorxulu bir kabusa çevriləcəkdir.

“Son” sionistlərin düşüncələrində daima olan və artan bir düşüncədir. Çünkü öz torpaqlarından çıxarılmış fələstinlilərin övladları “Şəhadət tələb” bir cavanara çevrilmişlər və daima əldən verdikləri torpaqlarını geri lamaq məqsədilə sionistlərin qapılarını döyürlər. Bu əsasla sionist bir şair belə bir inamdadır ki, dünyaya gələn hər bir israil övladı onu kəsəcək bir bıçaqla yanaşıdır, hər bir varlıqda ölüm və hər bir başlanğıcda son vardır.
Bu məsələni təsdiqləyən çoxlu yazı və faktlar vardır ki, dəfələrlə sionist rejiminə məxsus yazarlar öz kitab və məqalələrində buna işarə etmişlər amma biz burada dediklərimizə kifayətlənirik.
Comment