0
Sunday 26 September 2010 - 15:29

“Fələstin torpaqları İsrailin deyil”

Story Code : 38289
“Fələstin torpaqları İsrailin deyil”
“Fələstin torpaqları İsrailin deyil”
Türkiyә cümhuriyyәtinin başçısı Abdulla Gül, Nyu-Yorka sәfәrinin son günündә ABŞ-nın qabaqcıl ali tәhsil qurumlarından olan Kolumbiya Universitetini ziyarәt edib.
Prezident Abdulla Gül, tәlәbәlәrin İsrailin “Mavi Mәrmәrә” gәmisinә hücumu, İranla Qәrb arasında yaranan nüvә böhranı ilә bağlı suallarını cavablandırıb.
Türkiyәnin, İsrailin “Mavi Mәrmәrә” gәmisinә hücumundan narahatlığını dilә gәtirәn Abdullah Gül “Fәlәstin torpaqları İsrailin deyil. İsrail ilә Fәlәstin dә eyni millәt deyil” deyә vurğulayıb.
ABŞ-na sәfәrinin son günündә Prezident Abdulla Gül, Boston ştatına da gedәrәk burada xidmәt edәn Türk alimlәrlә bir araya gәlib. Görüşdә Türkiyәdә bir çox dәyişikliklәrin baş verdiyini vurğulayan Abdulla Gül, “vәtәninizә qayıtsanız, başımızın üstündә yeriniz var. Bu, şәxsәn mәni çox sevindirәr” deyib.
Comment