0
Saturday 21 September 2019 - 16:20

Hizbullah-Əlmüstəqbəl  görüşü keçirilib

Story Code : 817521
Hizbullah-Əlmüstəqbəl  görüşü keçirilib
Əl-Əxbar qəzeti Livanda Hizbullahla Əlmüstəqbəl arasında keçirilən məhrəmanə görüşdə ölkənin iqtisadi problemləri müzakirə edilib. Baş nazir Səd Həririnin başçılıq etdiyi Əlmüstəqbəl Pratiyası ilə Hizbullah arasında görüş Livan dövlət və xalqı üçün müsbət hal kimi dəyərləndirilir. Görüş təklifi ilə Səd Həririnin addım atdığı və Hizbullahın buna razılıq verdiyi bildirilir. Səd Həririnin Ərəbistanla yaxın əlaqələri, ölkənin siyasi həyatında ikibaşlı oyun aparması kimsəyə sir deyil. İstənilən bir halda Hizbullahla müzakirələr faydalı görünür.
 
Source : IslamTimes
Tagged
hizbullah
Related Stories