0
Friday 3 August 2018 - 02:10
Almaniyada Sionistlərin konferansı qarşısında Hizbullahın yandaşları

Bundan belə dünyanın heç bir yeri yəhuda təhlükəsiz deyil

Ləbbəykə ya Nəsrullah
Story Code : 742122
Tagged
hizbullah
Comment


Related files