{ADVERTISE_DOC_LOCATION_5_BLOCK}

Send to a Friend

(( Menteri Pertahanan: Taiwan Berada di Pusat Kepentingan Inti China ))